• header-produkty-3

  TimeFrame Departament

Natłok prowadzonych spraw, konieczność sprawdzania postępów w realizacji projektów, nacisk na terminowość składania dokumentów, ogrom wytwarzanej dokumentacji, a do tego spotkania… To codzienność departamentów prawnych.

Opracowywanie stanowisk, wydawanie opinii prawnych, konsultacje, opiniowanie wniosków, przygotowywanie wzorów umów, reprezentowanie firmy w postępowaniach prawnych - wszystkie te czynności wymagają płynnego i przede wszystkim niezawodnego przepływu informacji.

Specyfika zadań realizowanych przez kancelarie wewnętrzne skłoniła naszych projektantów do stworzenia systemu TimeFrame Departament - dedykowanego rozwiązania, które wspomaga kontrolowanie procesów i zarządzanie, w tym:

 • danymi klientów zewnętrznych i wewnętrznych
 • prowadzonymi sprawami w całym cyklu obsługi sprawy, od przyjęcia do zakończenia
 • realizowanymi projektami, zadaniami i czasem
 • wiedzą i zasobami.

Ponadto umożliwia:

 • przydzielanie pracownikom zadań oraz śledzenie i monitorowanie terminowości ich wykonywania
 • kontrolę mechanizmów wewnątrz firmy
 • generowanie raportów i statystyk do celów wewnętrznych i dla zarządów, według kryteriów ustalonych przez użytkowników.

Z doświadczenia naszych Klientów wynika, iż wdrożenie TimeFrame Departament przekłada się, między innymi, na:

 • skuteczniejsze zarządzanie sprawami, wiedzą, pracą i pracownikami - polepszenie obsługi klientów, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych
 • podniesienie standardu i efektywności pracy
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych
 • zwiększenie kontroli kosztów.

System może zostać zintegrowany z innymi systemami informatycznymi funkcjonującymi w firmie oraz rozwiązaniami TimeFrame Systems. Integracja TimeFrame Departament z TimeFrame Dokumenty pozwala w sposób kompleksowy monitorować i usprawniać procesy oraz efektywniej zarządzać zasobami, w tym dokumentacją (w postaci elektronicznej i tradycyjnej) powstającą w trakcie realizacji spraw i projektów.

 

logo-tfs-stopkaTimeFrame Software sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2016