• header-produkty-2

    TimeFrame
    Dokumenty

Specyfika funkcjonowania kancelarii prawnych, z jednej strony gromadzących i przetwarzających stale rosnącą liczbę dokumentów, a z drugiej - prowadzących projekty przy zaangażowaniu wielu ekspertów, wymaga posiadania infrastruktury umożliwiającej centralne zarządzanie istotnymi dla ich działalności treściami. Ponieważ TimeFrame Dokumenty dostarcza szeroką gamę rozwiązań umożliwiających kompleksowe zarządzanie dokumentami, wspierając jednocześnie pracę grupową - jest również przydatny we wszystkich firmach, w których projekty realizowane są przez grupy eksperckie, a współpracujące ze sobą zespoły nierzadko zlokalizowane są w różnych miastach.

System TimeFrame Dokumenty:

  • zapewnia kontrolę procesu gromadzenia i przetwarzania dokumentów, począwszy od dodania dokumentu, utworzenia jego opisu, kategoryzacji, przydzielenia miejsca składowania, poprzez kontrolę wersji, ochronę danych, a skończywszy na skutecznym wyszukaniu i łatwym dostępie
  • w bezpieczny, prosty i intuicyjny sposób pozwala na współużytkowanie dokumentów, dzielenie się i współtworzenie dokumentacji, szybkie odszukanie i dotarcie do aktualnych wersji niezbędnych dokumentów
  • wspiera procedury związane z zachowaniem bezpieczeństwa obiegu informacji - pozwala kontrolować procesy użytkowników w zakresie zapisywania, pobierania i edytowania dokumentacji, wymusza zapisywanie istotnych wiadomości mailowych wewnętrznych i zewnętrznych, umożliwia przydzielanie uprawnień i blokowanie dostępów
  • daje możliwość pracy bezpośrednio w ustandaryzowanym środowisku użytkownika, np. MS Word, Excel, Power Point czy Outlook
  • dzięki modułowi Web, umożliwiającemu dostęp do bazy za pomocą przeglądarki internetowej, zapewnia dotarcie do potrzebnych dokumentów w dowolnym miejscu - na spotkaniu, u klienta, w podróży, w domu.

Nowoczesna, wielowarstwowa budowa, TimeFrame Dokumenty pozwala zintegrować system z innymi rozwiązaniami informatycznymi istniejącymi w firmie, a także z produktami firmy TimeFrame Systems:

 

logo-tfs-stopkaTimeFrame Software sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone, 2016