TimeFrame Software Sp. z o.o.

ul. Krupnicza 21A, 31-123 Kraków

tel. +48 12 427 84 40, fax. +48 12 427 84 41

NIP: 677-23-12-665, Regon: 120710579

 

Office - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Customer service - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Service Department - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Recruitment Department - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tfs-kontakt

logo-tfs-stopkaTimeFrame Software sp. z o.o. - All rights reserved, 2016
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000313516, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł